การเลือกใช้ฟอนต์ในงานออกแบบ แบบเทพๆ

การเลือกใช้ฟอนต์ในงานออกแบบ

Font คือ รูปแบบตัวอักษรมีที่ใช้สำหรับ การออกแบบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านรูปแบบ ขนาด ความหนา และความกว้าง โดยการเลือกใช้งาน Font นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเภทงาน Font มีหลากหลายประเภท ได้แก่ Serif Typeface , Sans serifs Typeface , Handwritten Typeface , Display Typeface และMonospace Typeface

ฟอนต์มีมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป การเลือกหยิบฟอนต์สักตัวมาใช้ในงานออกแบบสำหรับ Non-designer อาจจะเป็นเรื่องที่ยากในช่วงแรก เพราะไม่รู้ว่างานที่กำลังทำอยู่นั้นควรเลือกใช้ฟ้อนต์แบบไหน การเลือกใช้ฟอนต์ไม่มีหลักการตายตัวว่าควรจะเลือกแบบไหนถึงจะออกมาสวย และดีที่สุด 

การเลือกใช้ฟอนต์จะต้องดูอารมณ์ของงาน และกลุ่มเป้าหมายของผู้อ่านเป็นส่วนประกอบ ในกรณีที่มีข้อความเยอะมากก็ควรเลือกฟอนต์แบบมีหัวให้อ่านได้ง่าย ประเภท และสไตล์ของงานออกแบบก็มีหลากหลายแตกต่างกันไป ฟอนต์ในรูปแบบของแต่ละสไตล์ยกตัวอย่าง 4 ข้อ ดังนี้ 

พื้นฐานการใช้ Font กับ งานออกแบบ

Font (ฟอนต์) คือ ตัวหนังสือที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ออกแบบฟอนต์จะสร้างสรรค์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น โดนใจผู้ใช้งาน และสร้างเอกลักษณ์ให้กับฟอนต์ของตัวเอง แต่ต้องสามารถอ่านเข้าใจได้ เราจะสังเกตได้ว่าฟอนต์
เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำงานของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานราชการ งานปาร์ตี้ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณาอื่นๆ ฟอนต์จะถูกนำมาสื่อสารตามสไตล์ของงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของงานนั้น เราจึงมีเทคนิคการใช้ฟอนต์ขั้นพื้นฐาน ให้เข้ากับงานออกแบบ ที่นักออกแบบกราฟฟิก จำเป็นต้องรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

การจัดการฟอนต์กับงานออกแบบ

  1. ให้มีพื้นที่ตัวอักษร ไม่ใช้ฟอนต์ที่มีตัวหนังสือติดกันแบบอัดแน่น ควรมีช่องว่างที่พอเหมาะ จะทำให้อ่านง่ายขึ้นและไม่รู้สึกอึดอัด
  2. เว้นบรรทัดให้พอเหมาะ ช่วงบนและช่วงล่างของบรรทัด ไม่ควรชิดหรือห่างจนเกินไป
  3. เวลาขยายหรือย่อยตัวหนังสือ กด Shift ด้วยทุกครั้ง สเกล ตัวหนังสือจะได้ไม่เพี้ยน
  4. ไม่ใช้สีพื้นหลังฟอนต์ กับ ตัวหนังสือสีใกล้เคียงกัน เพราะทำให้อ่านยากมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่น่าสนใจ
  5. จัดการกับข้อความที่ล้นบรรทัดให้พอดีกับบรรทัด หากเกินนิดหน่อยให้เรียบเรียงคำให้กระชับขึ้น เพื่อความสวยงามของการจัดแบบ 
  6. เลือก Font ให้เข้ากับงาน อย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้น ตัวหนังสือคือจุดเด่น และสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับผู้อ่านได้ ควรเลือกฟอนต์ให้เข้ากับธีมงานนั้น ๆด้วย
  7. ใช้ขนาดตัวอักษรที่ต่างขนาดกัน ควรจะใช้ขนาดตัวหนังสือใหญ่บ้างเล็กบ้าง เหมือนกับเป็นการพาดหัวข้อหลักที่จะต้องใช้ขนาดใหญ่กว่าพาดหัวรอง
  8. ไม่ควรจัดฟอนต์กับรูปภาพให้ติดกัน ควรมีช่องห่างระหว่างภาพและตัวอักษร

ฟอนต์ที่ใช้ในงานออกแบบมีมากมายหลายแบบ แต่ผู้ออกแบบควรเลือกฟอนต์ให้เหมาะกับงานนั้น และจัดรูปแบบรายละเอียดของภาพ และตัวอักษรให้มีความสมดุลกันในผลงานนั้น หากการออกแบบของรูป และตัวอักษรไม่สอดคล้องกัน จะทำให้ผลงานชิ้นนั้นดูไม่น่าสนใจ อาจจะนำผลงานชิ้นนั้นไปนะเสนองานต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้ นอกจากนักกราฟิกออกแบบจะต้องออกแบบโลโก้ให้ดีแล้วนั้น ก็ต้องเลือกแบบฟอนต์ให้เหมาะสมกับโลโก้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *