เทคนิคการออกแบบ

 

ขั้นตอนของการออกแบบและหลักการการออกแบบที่ดีเพื่อให้งานของเราออกมา มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งที่ควรคำนึงถึงงานที่สวยงาม ดูง่าย สบายตา มีความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ในส่วนของการจัดวางองค์ประกอบของงานให้สอดคล้องกันมากที่สุด องค์ประกอบแต่ละส่วนควรมีการจัดการที่ดูเป็นธรรมชาติ รูปร่างต่างๆต้องกลมกลืน และมีความน่าดึงดูด การออกแบบงานใดๆ เราจะต้องให้ผู้บริโภคของเราเห็นว่างานของเราต้องการที่จะสื่อถึงอะไร

 

ควรเรียนรู้10 อย่างนี้ คือ

ควรเลือกสี Font ให้โดดเด่นแต่กลมกลืน

ควรเลือกสีอักษรให้เข้ากับโทนสีของภาพ

ควรออกแบบให้อยู่ในโทนเดียวกัน

ควรเพิ่ม Icons แบบโปร่งใส

แสดงข้อมูลด้วย Shapes & Icons

ควรปรับสีภาพให้คมชัด

ควรหาภาพที่มีความพอดีกับข้อความที่เราจะใส่กับข้อความ

ควรเลือกองค์ประกอบที่สอดคล้อง เพื่อยกระดับสินค้าให้ดูดียิ่งขึ้น

ควรสร้างความโดดเด่นสิ่งที่น่าดึงดูดใจผู้คน

ควรออกแบบ Presentations

หลักการสำคัญของการออกแบบ มีดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีการวางแผนถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับสาร ผู้บริโภค ว่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทใด อายุเท่าใด และมีความสนใจในเรื่องไหน ถึงจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปผ่าน รูปภาพ ตัวหนังสือต่างๆถึง ผู้รับสาร ผู้บริโภค

2.สัญญะ และสัญลักษณ์ ในการสื่อความหมาย สัญญะ คือ การใช้วัตถุ สิ่งของ สัตว์รูปร่างชนิดต่าง ๆ รส ภาพ เข้ามาเป็นตัวแปรในการสื่อความหมายในชิ้นงานนั้น เป็นการเพิ่มลูกเล่นชวนให้คนดูคิดตาม และทำให้ดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้น

3.ลักษณะการใช้สี ควรรู้ความหมายเกี่ยวกับสีในวรรณะต่าง ๆ เสียก่อน แล้วนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับงาน เพื่อให้งานชิ้นนั้นสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน การใช้สีในงานแต่ละงาน ไม่ควรเกิน 3-5 เฉดสี เพื่อเป็นการคุมโทนสี และเพื่อให้งานเป็นไปในโทนเดียวกัน

4.การใช้ตัวหนังสือ เป็นส่วนที่สามารถสื่อความหมายอย่างตรงตัวมากที่สุด ผู้ที่อ่านจะต้องเข้าใจโดยง่าย ไม่ซับซ้อน การใช้ฟอนต์ตัวหนังสือก็เช่นเดียวกัน ควรเลือกฟอนต์ให้เข้ากับลักษณะของงานนั้นๆ

5.ลักษณะการจัดวาง Layout ก่อนที่จะสามารถสร้างงานขึ้นมาได้แต่ละชิ้น ต้องมีการวางแผนหรือวางโครงสร้างเสียก่อน จำเป็นต้องวาง Layout ว่าในแต่ละส่วนจะนำอะไรใส่ลงไปในงานนั้นๆบ้าง

เทคนิคในการออกแบบที่ควรทำ มีดังนี้

1.ควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการออกแบบให้ดีก่อน

2.ต้องเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานของการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ

3.ควรเปิดเว็บดูงานต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเอง

4.ติดตามนักออกแบบงานที่ชอบเพื่อที่จะมีแรงบันดาลใจในการออกแบบ

5.ศึกษากระบวนการคิดของงานออกแบบ

6.ควรแบ่งเวลาให้เรียบร้อย แบ่งเวลาการเรียนรู้

7.การดูสื่อการสอนในการออกแบบก็จะช่วยให้เราเก่งขึ้น คล่องแคล่ว

8.ควรลองสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอด เพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *