Mood Board คืออะไร ‘ภาพต่อกัน’ การทำ Moodboard

Mood Board คืออะไร

คือการนำเสนอด้วยภาพหรือ ‘ภาพต่อกัน’ ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพข้อความและตัวอย่างของวัตถุในองค์ประกอบ อาจเป็นไปตามหัวข้อที่กำหนดหรืออาจเป็นวัสดุใดก็ได้ที่เลือกโดยการสุ่ม กระดานแสดงอารมณ์สามารถใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การทำ Moodboard คือการรวบรวมความคิด รวมไปถึง Inspiration ต่างๆ ก่อนเริ่มลงมือทำงานงานจริง โดยจะเป็นตัวช่วยในการนำเสนอ และการเสนองานต่อลูกค้า เกี่ยวกับแนวทางของงานว่าจะมีทิศทางอย่างไรบ้าง ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างและนักออกแบบนั้นมีความเข้าใจตรงกันมากขึ้น เพราะบางครั้งลูกค้าอาจจะยังนึกภาพและแนวทางของสิ่งที่ต้องการไม่ออกนั่นเอง การทำ Moodboard นอกจากจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการออกแบบแล้วยังช่วยสร้างความเข้าใจต่อกันมากขึ้นอีกด้วย

เทคนิคการทำ Moodboard

ใส่แรงบันดาลใจ
เป็นการรวบรวมผลงาน และไอเดียเอาไว้ ดังนั้นผลงานแต่ละชิ้นที่เราจะนำเสนอลูกค้าต้องใส่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สี, ตัวอักษร, รูปภาพ ลูกค้าจะสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน
สื่อสารอารมณ์ให้ได้
การออกแบบ Moodboard อาจไม่ได้ใส่บางอย่างลงไปในงานออกแบบ แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ได้ใส่ลงไปนั้นช่วยสื่ออารมณ์ผลงานได้ก็ควรที่จะลองใส่ลงไป เพื่อให้งานนั้นสื่ออารมณ์ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุด
ทำมากกว่าหนึ่ง
การออกแบบแต่ละครั้งอาจเกิดแนวความคิดที่มากกว่า 1 อย่าง ดังนั้นหากมีเวลาควรทำออกมาให้ครบ และสามารถนำผลงานเหล่านั้นมาให้ลูกค้าเลือก วิธีเหล่านี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่ง
สร้างจากของจริง
แนวทางในการออกแบบอาจนำเรื่องราวจริงมาประกอบ เช่นเรื่องของไอเดียตัวอักษร หรือการใช้คู่สีที่มีการใช้อยู่ก่อนหน้านั้นนำมาออกแบบ
อย่าจำกัดตัวเอง
เราอาจจำกัดการออกแบบเพียงเพราะว่าเขาไม่ต้องการ หรือไม่เหมาะสม เราลองออกแบบตามที่เราต้องการและคิดว่าเหมาะสมดูบ้างก็ได้ บางครั้งสิ่งที่ไม่ได้เลือกหรือปิดกั้นเอาไว้ อาจส่งไอเดียดีๆ ทำให้เราได้ Moodboard ที่ไอเดียพุ่งไม่ซ้ำใคร
นำสิ่งออกแบบมาทำ
Moodboard คือการออกแบบสิ่งที่เราตั้งใจให้งานชิ้นนั้นออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการ โดยเป็นการจำลองทำใส่ Moodboard เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดแนวทางและการแก้ไขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ใส่องค์ประกอบให้ครอบคลุม
การทำ Moodboard ให้ออกมาสวยและสมบูรณ์ที่สุด จำเป็นต้องมีการใส่องค์ประกอบของการออกแบบลงไปให้ครบ เช่น ตัวอักษร, icon, UI, สี, ภาพ เพื่อเป็นการนำเสนอให้ลูกค้าได้เห็นว่าเรามีการใส่ใจในรายละเอียดของการออกแบบทุกจุด
ใช้ความคิดให้เยอะๆ
อย่าให้บางความคิดมาจำกัดความสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของเรา กล้าที่จะลองออกแบบเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่้เราออกแบบอาจไม่ได้ใช้งาน แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความสามารถของเราอย่างเต็มที่อีกด้วย
ทดลอง
Moodboard คือสิ่งที่เราสามารถนำทุกอย่างที่ต้องการ หรือแม้แต่เพียงแค่การคิดเล่นๆ ก็สามารถทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้ เพื่อให้มองภาพแล้วออกมาเสมือนงานจริงของเราที่สุด และทำให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
เพิ่มคำอธิบาย
เนื่องจากว่าการใส่คำอธิบายเพิ่มเติมจะช่วยให้เข้าใจชิ้นงานมากขึ้น เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกใช้สิ่งต่างๆ ที่นำมาประกอบกัน ที่สำคัญอย่าลืมการจัดวางข้อความให้ดูเหมาะสมและสวยงาม
ผสมผสานไอเดีย
แน่นอนว่านักออกแบบหลายคนต้องมีผลงานหรือนักออกแบบที่เป็น inspiration เอาไว้อยู่แล้ว เราอาจนำสิ่งที่ได้รับจาก inspiration เหล่านั้น หรือนำผลงานของเรามาวางเรียงกันเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการมองหาไอเดียใหม่ๆ
เลือกรูปแบบที่ชัดเจน
ควรมีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโดดเด่น และให้ลูกค้มองภาพของผลงานออกด้วย รวมไปถึงการบ่งบอกสไตล์ในกรออกแบบงานของเรา

ประโยชน์ของ Moodboard

Moodboard จะเป็นตัวรวบรวมความคิด
และแรงบันดาลใจก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือทำงาน ซึ่งมันจะประหยัดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่คิดอะไรไม่ออก มองเพียงหน้าจออันว่างปล่าว
ช่วยในการนำเสนอ
Moodboard ช่วยในการนำเสนองานให้ลูกค้าดู ช่วยให้ลูกค้าของคุณรับรู้ถึงอารมณ์ของงานและแนวทางที่ควรจะเป็น หลีกเลี่ยงการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างคนทำงานกับลูกค้า บางทีการพยายามอธิบายแนวคิดการออกแบบด้วยคำพูด ลูกค้าอาจจะยังมองไม่ภาพไม่ออกซึ่ง Moodboard จะช่วยคุณได้มาก

ดังนั้น Mood Board จึงมีความสำคัญกับนักออกแบบทุกแขนง เพราะเป็นการรวบรวมความคิด ค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้มาเขียนร่างแบบ และนำออกมาเสนอลูกค้า เป็นสตอรี่เป็นแพทเทิ้ลให้ลูกค้าเห็นภาพได้มากที่สุด หากนักออกแบบไม่ได้มีการคิดวางแผน หาข้อมูลเพื่อทำมาเสนองาน เสนอแบบกับลูกค้า ก็อาจจะให้เสียโอกาสในการได้งานตรงนี้ไปได้ เพราะการเสนองานปากเปล่าอาจทำให้ลูกค้ามองไม่เห็นภาพ หากอยากเป็นนักออกแบบที่ดีควรทำ Mood Board ก่อนการเสนองานให้ลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *